Групова консултация на младежи за предстоящ проект в Унгария

На 11 септември 2017 година консултантът към МИКЦ- Русе по национални и европейски младежки програми и младежка мобилност - Мина Маринова, проведе групова консултация на осемнадесет годишни младежи, които ще участват в младежка мобилност в Унгария.

Какво им беше обяснено и какви теми засегна консултацията?

 

Предвид, че това е първото участие на младежи в такава дейност, им бяха обяснени основни правила за младежката мобилност, за техните задължения като участници и необходимата предварителна подготовка. Наблегна се и на това, че мобилността е преди всичко и специфичен вид работа, обмен на идеи и е с голяма натовареност през цялото време. Добавената стойност на такова участие в личен план е обогатяване чрез срещата с други култури, различните лични познанства и контакти, които съпътстват всяка мобилност и не на последно място подобряване на езиковите умения в работния език на проекта, а това обикновено е английският.

Проектът за младежка мобилност в Унгария ще се занимае с теми, които са актуални днес в цяла Европа, но в специфичен аспект. Това са въпросите за различността, културните различия, ксенофобията, които чрез  средствата на изкуството ще бъдат разгледани, обмислени, нарисувани като представа, изиграни като театър или представени като възможни решения чрез изкуството.

Втората част от консултацията засегна именно практическото участие на младежите и тяхната подготовка. Освен в основните дейности по темите на тази мобилност, те трябва накратко да представят страната ни в междукултурната вечер, както и да подготвят самостоятелно  няколко игри за „стопяване на леда“ между различните групи от петте участващи страни, а именно - Унгария, Сърбия, Франция, Италия, България.

 

Joomla templates by a4joomla